shape
*  IZMEĐU OSTALIH PRAVILA I USLOVA EVO I NEKOLIKO INFORMACIJA ZA KLIJENTE AKO
     ŽELE DA OSTVARE NOVČANU POZAJMICU U ZALAGAONICI DŽOKER COM.
_________________________________________________________________________________________

   -   Isključivo moraju  biti punoletna lica i da poseduju važeću ličnu kartu kao dokaz identiteta.
    -  Osobe koje zalažu založne predmete odnosno, osobe koje su nosioci ugovora o zalogu sa    
        zalagaonicom Džoker com. jedino one mogu da raskinu ugovor i podignu svoj zalog.
    -  Klijent može pismeno u samoj zalagaonici ovlastiti drugo lice koje može podići zalog i
        raskinuti  ugovor u njegovo ime.
    -  Zalagaonica Džoker com. garantuje tajnost lica i ugovora.
_________________________________________________________________________________________


shape
shape
shape
*
*
*
*
*
*
*
*
*
VAŠ  ZALOG  MOGU  BITI  DOLE  NAVEDENI  PREDMETI
Copyright © Zalagaonica Džoker. Sva prava zadržana.
Za dodatna pitanja i detaljnije informacije pozovite DŽOKER com. na:
Fix.Tel:    011/318-56-69
Mob. Tel: 069/ 318-56-69
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
ZALAGAONICA