Copyright © Zalagaonica Džoker. Sva prava zadržana.
shape
shape
shape
shape
______________________________________________________________________________________________________________________________________

        *  PREDMET  ZALOGA  MOŽE  BITI:

           - Zlato i zlatni nakit.
             - Zlatni dukati, domaći i strani.
               - Zubno zlato.
                 - Lomljeno zlato
                   - Topljeno zlato.
                     - Platina.
                       - Ostali razni predmeti koji su od zlata.

        *   AKO  SE ODLUČITE  DA VAŠE ZLATO  BUDE  PREDMET  ZALOGA  EVO  NEKOLIKO OSNOVNIH  DETALJA  IZ  UGOVORA:

        * Dobijate adekvatan ugovor o zalogu vašeg Zlata sa zalagaonicom Džoker com.
        * Takođe u ugovoru se nalazi i tačna specifikacija u koju se unosi posebno svaki komad vašeg zaloga, što znači:

     *   VAŽNO  JE  NAPOMENUTI  DA  ZALOGODAVAC  MOŽE  UZETI  NOVČANU  POZAJMICU  U  VISINI  PROCENJENE  VREDNOSTI 
           ZALOGA  A  AKO  NEMA   POTREBE  MOŽE UZETI  I  MANJE.

        Navodimo primer:    *    NAVEŠĆEMO  JOŠ  NEKOLIKO  BITNIH  DELOVA  IZ  UGOVORA  KOJI  SU VAŽNI  ZA NAŠE  KLIJENTE:

          - Zalagaonica Džoker com. garantuje tajnost ugovora.
          - Zalagaonica Džoker com. garantuje pod punom moralnom i materijalnom odgovornošću da će čuvati sa pažnjom dobrog domaćina povereni mu zalog.
          - Zalagaonica Džoker com. je dužna da povereni mu zalog vrati u istom stanju,težini i broju opisane predmete iz ugovora u onakvom stanju u kakvom ga
             je i primio na čuvanje bez bilo kakvih naknadnih oštećenja nastalim fizičkim ili hemijskim putem.
          - Zalogodavac može raskinuti ugovor i vratiti svoj zalog kad god to poželi,a može držati svoj zalog takođe kolika mu volja.
          - Zalogodavac mora biti punoletno lice sa važećom ličnom kartom.
______________________________________________________________________________________________________________________________________
Copyright © Zalagaonica Džoker. Sva prava zadržana.
KOD  NAS  U  ZALAGAONICI  DŽOKER COM. BRZO I  EFIKASNO, MAKSIMALNO  DVADESETAK  MINUTA,  BEZ  DUGOTRAJNE  I 
KOMPLIKOVANE  PROCEDURE, U  APSOLUTNOJ  DISKRECIJI  I  ZA  VAS  PUNU  PRAVNU  SIGURNOST  NA  ZALOGU  VAŠEG 
ZLATA  I  ZLATNOG  NAKITA  MOŽETE  DOBITI  NOVČANU  POZAJMICU  SIGURNO  PO  NAJPOVOLJNIJIM  USLOVIMA !
Za dodatna pitanja i detaljnije informacije pozovite DŽOKER com. na:
Fix.Tel:    011/318-56-69
Mob. Tel: 069/ 318-56-69
  - Broj komada.
     - Finoća iskazana u karatima.
       - Težina.
         - Cena, odnosno vrednost svakog komada posebno.
           - Na kraju u ugovor se unosi tačna vrednost vašeg zaloga i visina pozajmice u novcu.
Ako vaš zalog ima vrednost u visini od recimo 100e vi možete uzeti pozajmicu u visini od 50e  plaćate mesečnu proviziju
na tih 50e jer u ugovor se posebno unosi vrednost vašeg zaloga a posebno visina pozajmice.Time ste ujedno i zaštitili
vrednost vašeg zaloga u punoj vrednosti a pozajmicu uzimate onoliko koliko vam je potrebno.
ZALAGAONICA